Đăng bởi Để lại phản hồi

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI AAO VÀ ỨNG DỤNG

Công nghệ xử lý nước thải AAO

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI AAO

Như lần trước Viphaen đã giới thiệu đến quý khách một số công nghệ xử lý nước thải tốt nhất hiện nay trong bài viết “ 3 công nghệ xử lý nước thải tốt nhất hiện nay

Thì qua bài viết này Viphaen sẽ đi sâu hơn về công nghệ xử lý nước thải AAO.

Công nghệ xủ lý nước thải AAO là gì ??

AAO hay còn được gọi là A2O:  là viết tắt của Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (yếm khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ xử lý AAO là quá trình xử lý sinh học liên tục sử dụng các hệ vi sinh vật kị khí, yếm khí và hiếu khí để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Dưới tác dụng phân giải các chất ô nhiễm của hệ vi sinh vật mà chất ô nhiễm được xử lý trước khi thải ra môi trường.

 1. Nguyên lý xử lý AAO

Nước thải được xử lý triệt để qua hoạt động phân hủy các chất ô nhiễm có trong nước thải của hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí.

– Quá trình xử lý kỵ khí:  Khử hydrocacbon, kết tủa kim loại nặng, kết tủa photpho, khử Clo hoạt động…

– Quá trình xử lý yếm khí: Khử  nitrat thành khí nitơ N2, giảm hàm lượng BOD, COD trong nước thải.

– Quá trình hiếu khí: để chuyển hóa NH4 thành NO3, khử BOD, COD, sunfua…

– Tiệt trùng: bằng lọc vi lọc hoặc bằng hóa chất – chủ yếu dung hypocloride canxi (Ca(OCl)2) để khử các vi trùng gây bệnh…

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ AAO

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚCTHẢI AAO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚCTHẢI AAO

Công nghệ AAO bao gồm 3 quá trình:

Quá trình Anaerobic (Quá trình kỵ khí)

Trong các bể kỵ khí xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong nước thải với sự tham gia của hệ vi sinh vật kỵ khí. Vi sinh vật kỵ khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật kỵ khí có thể đơn giản hóa quá trình phân hủy kỵ khí bằng các phương trình hóa học như sau:

– Chất hữu cơ + VK kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + các chất khác + năng lượng

– Chất hữu cơ + VK kỵ khí + năng lượng → C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới)

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas.

Quá trình phân hủy kỵ khí được chia thành 3 giai đoạn chính: phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân), tạo các axit, tạo methane, xảy ra đồng thời trong quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ.

 • Thủy phân: Dưới tác dụng của enzyme do vi khuẩn tiết ra, các phức chất và các chất không tan (polysaccharides, protein, lipid) chuyển hóa thành các phức đơn giản hơn hoặc chất hòa tan (đường, các amino acid, acid béo).

Quá trình này xảy ra chậm. Tốc độ thủy phân phụ thuộc vào pH, kích thước hạt và đặc tính dễ phân hủy của cơ chất. Chất béo thủy phân rất chậm.

 • Acid hóa: Trong giai đoạn này, vi khuẩn lên men chuyển hóa các chất hòa tan thành chất đơn giản như acid béo dễ bay hơi, alcohols, acid lactic, methanol, CO2, H2, NH3, H2S và sinh khối mới.
 • Methane hóa (methanogenesis): Acetic, H2, CO2, acid fomic và methanol chuyển hóa thành methane, CO2 và sinh khối mới.

Quá trình Anoxic (Thiếu khí)

Tại bể Anoxic, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril.

QUÁ TRÌNH ANOXIC
QUÁ TRÌNH ANOXIC

Quá trình khử Nitrat

Khử nitrate, bước thứ hai theo sau quá trình nitrate hóa, là quá trình khử nitrat-nitrogen thành khí nitơ, nito oxitN2Ohay NO  được thực hiện trong môi trường thiếu khí (Anoxic) và đòi hỏi một chất cho electron là chất hữu cơ hoặc vô cơ.

Hai con đường khử nitrate có thể xảy ra trong hệ thống sinh học đó là:

 •   Đồng hóa: Quá trình khử nitrat thành amoniac NH4+ sử dụng cho tổng hợp tế bào. Nó xảy ra khi amoniac không có sẵn, độc lập với sự ức chế của oxy.
 •   Dị hóa (hay khử nitrate): Khử nitrat bằng con đường dị hóa liên quan đến sự khử nitrat thành nitrit, oxit nito và khí nitơ: NO3- => NO2- =>NO(g)=> N2O (g) => N2(g)

Hầu hết vi khuẩn khử nitrate là dị dưỡng, nghĩa là chúng lấy carbon cho quá trình tổng hợp tế bào từ các hợp chất hữu cơ. Bên cạnh đó, vẫn có một số loài tự dưỡng, chúng nhận carbon cho tổng hợp tế bào từ các hợp chất vô cơ. Ví dụ loài Thiobacillus denitrificans oxy hóa nguyên tố S tạo năng lượng và nhận nguồn carbon tổng hợp tế bào từ  CO2 tan trong nước hay HCO3-

Phương trình sinh hóa của quá trình khử nitrate sinh học:

Tùy thuộc vào nước thải chứa carbon và nguồn nitơ sử dụng.

Phương trình năng lượng sử dụng methanol làm chất nhận electron:

6 NO3-  +  5 CH3OH  =>  5 CO2   +  3 N2  +  7 H2O  +  6 OH-

Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối:

– NO3-  +  1,08 CH3OH   + 0,24 H2CO3  =>  0,056 C5H7O2N  +  0,47 N2  +   1,68 H2O  +   HCO3-

– O2 + 0,93 CH3OH + 0,056 NO3- => 0,056 C5H7O2N + 0,47 N2 + 1,04 H2O + 0,59 H2CO3 + 0,56 HCO3-

Phương trình năng lượng sử dụng metanol, amoniac-N làm chất nhận electron:

NO3-  +  2,5 CH3OH   + 0,5 NH4+  +  0,5 H2CO3  => 0,5 C5H7O2N  +  0,5 N2  +4,5 H2O  +  0,5 HCO3-

 Phương trình năng lượng sử dụng metan làm chất nhận electron:

5 CH4  +  8NO3-  => 4 N2  +  5 CO2  +  6 H2O + 8 OH-

Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối sử dụng nước thải làm nguồn cacbon, amoniac-N, làm chất nhận electron:

NO3-  +  0,345 C10H19O3N +  H+ +  0,267 NH4+  +  0,267 HCO3- =>  0,612 C5H7O2N + 0,5 N2  +2,3 H2O  +  0,655 CO2

Quá trình Oxic (Hiếu khí)

Quá trình phân hủy hiếu khí dựa vào hoạt động sống của vi sinh vật hiếu khí, chúng sẽ sử dụng oxy hòa tan có trong nước để phân giải chất hữu cơ (chất ô nhiễm cần xử lý). Các vi sinh vật Pseudomonas Denitrificans, Baccillus Licheniforms,… sẽ khử nitrat thành N2 và thải vào không khí. Điều kiện chung cho vi khuẩn nitrat hóa pH = 5,5 – 9 nhưng tốt nhất là 7,5. Khi pH < 7 thì vi khuẩn phát triển chậm, oxy hòa tan cần là 0,5 mg/l, nhiệt độ từ 5 – 40oC.

Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nếu dùng biện pháp tác động vào như: sục khí, làm tăng lượng hoạt động của vi sinh vật bằng cách tăng bùn hoạt tính, điều chỉnh hàm lượng chất dinh dưỡng và ức chế các chất độc làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của vi sinh vật. Ngoài ra, nhiệt độ thích hợp cho quá trình xử lí là 20 – 400C, tối ưu là 25 – 300C.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải gồm 3 giai đoạn sau:

–   Giai đoạn 1: Oxy hóa chất hữu cơ.

CxHyOz  + O2 → CO2 + H2O + ∆H

–   Giai đoạn 2: Tổng hợp xây dựng tế bào

CxHyOz + O2 → tế bào VSV + CO2 + H2O + C5H7NO2 – ∆H

–   Giai đoạn 3: oxy hóa chất liệu tế bào.

C5H7¬NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH2 ± ∆H’

 1. Ứng dụng công nghệ AAO

Công nghệ AAO được ứng dụng khá phổ biến hiện nay trong việc xử lý các loại hình nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao như: nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải ngành chế biến thủy hải sản, nước thải ngành sản xuất bánh kẹo – thực phẩm…

Công nghệ AAO thường được kết hợp với giá thể di động (MBBR) dùng màng MBR để tăng hiệu quả xử lý.

* Ưu điểm:

– Chí phí đầu tư thấp, chi phí của hệ thống bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị chính như Máy thổi khí, máy khuấy chìm, bơm…,
– Phát sinh ít bùn thải hơn so với các công nghệ sinh học hiếu khí khác
– Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn A hoặc B, tùy vào mục tiêu thiết kế
– Tiêu thụ ít năng lượng

* Nhược điểm:

– Chất lượng nước đầu ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: hiệu quả xử lý của vi sinh, khả năng lắng của bùn hoạt tính, nhiệt độ, pH, nồng độ bùn MLSS, tải trọng đầu vào.
– Diện tích xây dựng hệ thống phải đủ lớn
– Yêu cầu đảm bảo duy trì nồng độ bùn vào khoảng từ 3 – 5 g/l, nếu nồng độ bùn quá cao dẫn đến bùn khó lắng và bị trôi ra ngoài, nếu nồng độ bùn thấp, khả năng xử lý của bùn không cao dẫn đến quá tải bùn chết và bị trôi ra ngoài.
– Bắt buộc phải khử trùng nước đầu ra

 

Trên đây là đôi nét về công nghệ xử lý nước thải AAO mà quý khách hàng có thể tham khảo.

Để chi tiết hơn quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến VIPHAEN để được tư vấn thi công áp dụng, vận hành công nghệ AAO.

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm bài viết về một số công nghệ khác tại đây:

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Nguyên tắc hoạt động của MBR

Một số SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC THẢI khác tại đây

 

Đăng bởi Để lại phản hồi

4 Tiêu chí lựa chọn đơn vị thi công hệ thống xữ lý nước thải tốt nhất

THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4 Tiêu chí lựa chọn đơn vị thi công hệ thống xữ lý nước thải tốt nhất

Khi lựa chọn công ty thi công hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư cần quan tâm đến các nội dung sau:

 

 • Công ty có năng lực thi công hệ thống xử lý nước thải đúng ngành nghề, đúng loại nước thải hoặc đã từng làm một công trình tương tự.
 • Công ty có khả năng tổ chức đội ngũ thi công chuyên nghiệp tại địa điểm khu vực công trình
 • Công ty có phương án thi công khả thi với nhu cầu của chủ đầu tư: chi phí đầu tư, diện tích mặt bằng, khả năng quản lý. Phải tiết kiệm tối đa diện tích mặt bằng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công trình bổ trợ khác như khuôn viên, nhà xe, nhà kho …. Ngoài ra, Việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải phải mỹ quan và đồng bộ với các công trình tại cơ sở.Công ty thi công hệ thống xử lý nước thải cân đối mức giá sao cho hợp lý nhất, thấp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công trình, hiệu quả xử lý cho cơ sở.
 • Công ty có thiết kế công nghệ xử lý nước thải hiệu quả: đạt uy chuẩn, vận hành đơn giản.
 • Công ty phải đảm bảo chất lượng. Từ các máy móc thiết bị đến hệ thống đường ống, vật liệu xây dựng, dây dẫn và thiết bị điện, hệ thống điều khiển,…đều sử dụng các chất liệu bền tốt, thương hiệu có uy tín, phù hợp với khả năng đầu tư của cơ sở.
 • Công ty phải có chính sách bảo hành nghiêm túc và dịch vụ hậu mãi chu đáo cho cơ sở. Phải nắm rõ các quy định về bảo vệ môi trường để hỗ trợ giải quyết tốt nhất cho cơ sở.

 

viphaen - Xử lý nước thải

**Lý do vì sao nên chọn VIPHAEN  làm đơn vị xử lý nước thải ?

 •  Dịch vụ trọn gói dễ dàng đáp ứng các vấn đề phát sinh từ nước thải như hồ sơ, bảo dưỡng, hóa chất, thiết bị cụ thể như sau:

 1. Tư vấn – Thiết kế hệ thống xử lý nước thải

 2. Xây dựng – Xây lắp thi công công trình xử lý nước thải.

 3. Vận hành – chuyển giao công nghệ.

 4. Cung cấp các thiết bị xử lý nước thải dành cho việc xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp …

Từ các máy móc thiết bị đến hệ thống đường ống, vật liệu xây dựng, dây dẫn và thiết bị điện, hệ thống điều khiển,…đều sử dụng các chất liệu bền tốt, thương hiệu có uy tín, phù hợp với khả năng đầu tư của cơ sở.

      5. Lập các báo cáo, phân tích môi trường ….

 • Các chương trình hậu mãi lâu dài, bên vững cho doanh nghiệp.

Công ty phải có chính sách bảo hành nghiêm túc và dịch vụ hậu mãi chu đáo cho cơ sở. Phải nắm rõ các quy định về bảo vệ môi trường để hỗ trợ          giải quyết tốt nhất cho cơ sở.

     1.Bảo hành sản phẩm bao gồm cả thiết bị và hệ thống

     2.Đảm bảo đầu ra đạt chuẩn sau khi bàn giao công trình

    3.Theo dõi vận hành thử nghiệm nước thải

    4.Lấy mẫu, phân tích mẫu cho báo cáo định kỳ hằng năm

 • Đội ngũ nhân viên tư vấn và kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xử lý nước thải, hồ sơ thủ tục môi trường.

 • Gía cả hợp lý, nhiều ưu đãi, sản phẩm mang lại hiệu quả cao

lua chon don vi thi cong he thong xu lý nuoc thai
lua chon don vi thi cong he thong xu lý nuoc thai
Đăng bởi Để lại phản hồi

Nước thải y tế và 5 lý do cần xử lý nước thải y tế một cách triệt để trước khi xả thải ra môi trường?

Xử lý nước thải y tế 2020

Nước thải y tế và 5 lý do cần xử lý nước thải y tế một cách triệt để trước khi xả thải ra môi trường?

Nước thải y tế và 5 lý do cần xử lý nước thải y tế một cách triệt để trước khi xả thải ra môi trường?
Nước thải y tế và 5 lý do cần xử lý nước thải y tế một cách triệt để trước khi xả thải ra môi trường?

1. Nước thải y tế, và nguồn gốc phát sinh nước thải y tế

 • NƯỚC THẢI Y TẾ LÀ GÌ ?
  Là loại nước thải đặc thù phát sinh từ cơ sở khám chữa bệnh. Đây là nguồn ô nhiễm chứa nhiều mầm bệnh, vi khuẩn, vi sinh vật gây hại cho con người và hệ sinh thái
  Mỗi ngày các bệnh viện, phòng khám tiế nhận hàng trăm ngàn bệnh nhân với số lượng nước thải từ quá trình khám chữa bệnh cực kỳ lớn. Vì vậy nước thải y tế cần được xử lý triệt để để phân hủy các chất ô nhiễm gây bệnh có trong nước thải

 

 • 5 LÝ DO CHÚNG TA CẦN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ NƯỚC THẢI Y TẾ TRƯỚC KHI XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG NGOÀI:

+ Nước thải y tế mang mầm bệnh ô nhiễm cao như Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, coliforms vì vậy việc xử lý nước thải y tế sẽ giúp tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh cho con người.

+ Nước thải y tế có nhiêu thành phần ô nhiễm khác, nếu chưa được xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận của môi trường
+ Phân huỷ các chất dinh dưỡng trong đất

+ Nước bị ô nhiễm, bốc mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến đời sống xung quanh, Các chất ô nhiễm ngấm xuống đất, thấm vào nước ngầm dẫn tới không thể sử dụng nước trong sinh hoạt của người dân.

+ Tránh bị xử phạt hành chính khi xả thải trái phép ( xem thêm Bài viết về xử phạt đối với hành vi xả nước thải trái phép )

Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải y tế thải vào.
Cùng xem qua quy trình của một hệ thống xử lý nước thải y tế sẽ được diễn ra như thế nào nhé

2. Quy trình xử lý nước thải y tế

– Quy trình xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám như sau:

STT Hạng mục Công dụng Mô tả
Bể xử lý sơ bộ Loại bỏ dầu mỡ và rác Nước thải được dẫn qua lưới chắn rác đặt trong bể tách mỡ để giữ lại rác, mỡ nổ trên mặt. Chúng được vớt bỏ thường xuyên
Bể keo tụ Phản ứng hóa chất keo tụ Nước thải từ bể xử lý sơ bộ sẽ được bơm qua bể keo tụ keo tụ tạo bông bằng hóa chất PAC và Polymer. Sau đó nước sẽ tự chảy qua bể lắng.
Bể lắng hóa lý Lắng bông bùn keo tụ Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn keo tụ. Bùn sau khi lắng được bơm về bể chứa bùn.
Bể điều hòa Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm Nước thải từ bể keo tụ + lắng được chảy qua bể điều hòa, đồng thời nước thải sinh hoạt từ hầm từ hoại cũng được thu về bể này. Tại đây nước thải được sục khí để hòa trộn và pH được kiểm soát ở mức trung hòa
Bể Anoxic Xử lý N, P, Amoni Tiếp theo nước thải được dẫn qua công trình xử lý sinh học tiếp theo là bể thiếu khí (Anoxic). Trong môi trường thiếu khí, nitrate trong nước thải được chuyển hoá thành nitơ tự do. Ngoài ra, trong môi trường thiếu khí các vi sinh vật có khả năng hấp phụ photpho cao hơn mức bình thường, do photpho lúc này không những chỉ cần cho việc tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng mà còn được vi khuẩn dự trữ trong tế bào để sử dụng ở các giai đoạn hoạt động tiếp theo.
Bể Aerotank Xử lý COD, BOD Từ bể thiếu khí nước thải được bơm sang bể sinh học hiếu khí. Đây là công trình chính để xử lý các chất hữu cơ một cách triệt để. Oxy được cung cấp liên tục cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục này, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) phân huỷ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất đơn giản, CO2 và nước.
Bể lắng sinh học Lắng bùn hoạt tính Nước thải sau khi ra khỏi bể bùn hoạt tính lơ lửng sẽ tự chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn vi sinh học. Bùn sau khi lắng được bơm tuần hoàn một phần về bể sinh học hiếu khí và bể sinh học thiếu khí, một phần được bơm về bể chứa bùn.
Bể khủ trùng Tiêu diệt vi khuẩn Nước thải từ bể lắng chảy qua bể khử trùng có vách ngăn được châm clorin để khử trùng nước
Cột lọc áp lực Xử lý SS Loại bỏ và giữ lại các chất rắn lơ lửng còn trong nước
Bể chứa bùn Chứa bùn Lượng bùn tại 2 bể lắng sau một thời gian sẽ được bơm về bể chứa bùn.

 

Khi nước thải chảy qua ngăn lắng để lắng tự nhiên các chất không tan, vi sinh lắng xuống đáy bể được tuần hoàn về bể thiếu khí để tận dụng lại nguồn vi sinh này, đồng thời chúng cũng là thức ăn cho các chủng vi sinh dị dưỡng tại ngăn thiếu khí và hiếu khí  của hệ thống xử lý nước thải bệnh viện nên lượng bùn thải sinh ra rất ít. Sau đó nước qua ngăn khử trùng trước khi thoát ra bên ngoài nguồn tiếp nhận.

 

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải ngành y tế

 1. Ưu điểm từ công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, phòng khám mà VIPHAEN mang lại:

 

– Xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất, giảm chi phí vận hành mỗi ngày

– Hệ thống xử lý với độ bền, tuổi thọ cao, vận hành đơn giản hạn chế tối đa sự cố

– Tiết kiệm tối đa diện tích xây dựng mà vẫn đảm bảo một hệ thống hoàn hảo

– Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn A QCVN 28:2010/BTNMT

VIPHAEN cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất về công nghệ cũng như hiệu quả cho chủ đầu tư trong bất kỳ trường hợp nào.

Đăng bởi Để lại phản hồi

VIPHAEN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHAN THIẾT

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-go-noi-that

Môi trường VIPHAEN chuyên thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất đồ nội thất, doanh nghiệp bạn đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn, bạn cần nâng cấp cải tạo hay xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải, hãy liên hệ ngay đến CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG VIỆT PHÁT (VIPHAEN) để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí, chúng tôi đảm bảo giúp bạn đưa ra phương án xử lý tốt nhất.

VIPHAEN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở PHAN THIẾT

Công ty môi trường Việt Phát thi công Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho Công ty gỗ xuất khẩu qua thị trường Mỹ

Loading video

 

Video khởi công công trình

Loading video

Video quá trình đổ bê tông các bể xử lý nước thải

Loading video

 

Video vận hành tổng thể hệ thống xử lý nước thải

 

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho công nhân viên tại nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, và đảm bảo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phan Thiết

Kết quả phân tích nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn

Đăng bởi Để lại phản hồi

VIPHAEN HOÀN THÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN

Xu ly nuoc thai muc in

VIPHAEN HOÀN THÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN

Tháng 4/2020 Công ty môi trường Việt Phát VIPHAEN đã hoàn thành và bàn giao công trình xử lý nước thải mực in cho công ty in lụa ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh, HCM

Cụm bể xử lý được gia công bằng thép

Đáy bể lắng

Gia công máng răng cưa

Bể lắng

Tủ điện điều khiển

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B

Video quá trình thi công cụm bể xử lý nước thải bằng thép

Đăng bởi Để lại phản hồi

4 LỢI ÍCH KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4 loi ich khi doanh nghiep xay dung he thong xu ly nuoc thai.

Đối tượng phải có hệ thống xử lý nước thải ? Vì sao doanh nghiệp cần phải xử lý nước thải ?

 Như chúng ta đã biết đơn vị sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, khu chiết xuất… sẽ có phát sinh lượng nước thải cần phải xử lý.

Và dựa vào đâu để chúng ta biết rằng doanh nghiệp mình thuộc đối tượng cần phải xử lý nước thải ?

4 loi ich khi doanh nghiep xay dung he thong xu ly nuoc thai.

Và sau đây là 4 lợi ích cho quý doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

 • Lợi ích thứ 1: 

Căn cứ  luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 :

Điều 101. Hệ thống xử lý nước thải

 1. Đối tượng sau phải có hệ thống xử lý nước thải:

a) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

b) Khu, cụm công nghiệp làng nghề;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

2. Hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý;

b) Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh;

c) Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

d) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát;

đ) Phải được vận hành thường xuyên.

Vậy việc hoàn thiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải là quý doanh nghiệp đã một phần tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời doanh nghiệp sẽ tránh được các khoản phạt về xả thải do vượt nồng độ cho phép như đã quy định tại nghị định 155/2016/NĐ-CP.

 • Lợi ích thứ 2: 

Qúy doanh nghiệp có thể hình dung nếu đối tác của mình là đơn vị nằm top những doanh nghiệp luôn bị phạt bởi pháp luật về môi trường, là doanh nghiệp nằm đầu mặt báo với các hình ảnh tiêu cực, đi ngược với sự phát triển của xã hội nói chung, thì tôi tin chắc rằng không chỉ riêng cơ quan nhà nước mà cả anh/ chị cũng không muốn hợp tác với một đơn vị như vậy đúng không ?

Cho nên xây dựng một hình ảnh doanh nghiệp hoàn thiện dưới góc nhìn của đối tác, khách hàng là điều không thể bỏ qua.

 • Lợi ích thứ 3:

Bên cạnh việc tuân theo những quy định của pháp luật, nhiều doanh nghiệp sản xuất sẽ chịu sự đánh giá của Khách hàng, đối tác của mình. Họ sẽ có những tiêu chí, quy định riêng về môi trường chẳng hạn như việc đảm bảo chất lượng nước xả thải ra môi trường bên ngoài.

Thực tế khi doanh nghiệp mình là một đơn vị gia công giày da cho Nike, doanh nghiệp sẽ phải hoàn thiện các tiêu chí mà Nike đưa ra như về môi trường, an toàn… Nó là cơ sở để khách hàng đánh giá quý doanh nghiệp một cách cao hơn,ưu tiên hơn cho những đơn hàng tiếp theo trong tương lai gần.

Hay một ví dụ khác của Công ty Honda về quy định đối với showroom, đại lý của họ khi đáp ứng được những tiêu chí mà Honda đưa ra về nhiều mặt, thì việc ưu tiên cho showroom đó là điều hiển nhiên.

 • Lợi ích thứ 4: 

Điều quan trọng không thể phủ nhận rằng một hệ thống xử lý nước thải sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn hoàn thiện trách nhiệm về môi trường đối với xã hội, tránh các tổn hại đến môi trường và sức khỏe không chỉ đối với công nhân viên mà toàn xã hội.

Để hiểu hơn về doanh nghiệp của quý khách hàng, định hướng về tầm nhìn  bảo vệ môi trường một cách sớm nhất VIPHAEN luôn mong muốn gửi đến quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất, và cần thiết nhất cho quý doanh nghiệp.

Nếu quý anh/ chị còn vướng mắc trong vấn đề lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, đừng ngần ngại hãy Liên hệ ngay cho chúng tôi nhé !

Xem thêm các bài viết khác:
https://viphaen.com/cong-trinh/