Đăng bởi Để lại phản hồi

VIPHAEN HOÀN THÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN

Xu ly nuoc thai muc in

VIPHAEN HOÀN THÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN

Tháng 4/2020 Công ty môi trường Việt Phát VIPHAEN đã hoàn thành và bàn giao công trình xử lý nước thải mực in cho công ty in lụa ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh, HCM

Cụm bể xử lý được gia công bằng thép

Đáy bể lắng

Gia công máng răng cưa

Bể lắng

Tủ điện điều khiển

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B

Video quá trình thi công cụm bể xử lý nước thải bằng thép