Đăng bởi Để lại phản hồi

6 LÝ DO CẦN CÓ NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tầm quan trọng của nhật ký vận hành đối với hệ thống xử lý nước thải ?

Cùng VIPHAEN tìm hiểu 6 lý do cần có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là gì ?

 • Nhật ký vận hành là gì ?

Nhật ký vận hành nước thải là hồ sơ ghi chép theo dõi các vấn đề có liên quan đến hệ thống xử lý nước thải như lưu lượng nước thải, hóa chất sử dụng, các thông số khác,các vấn đề bất thường của máy móc, hiệu quả xử lý của các giai đoạn trong hệ thống xử lý nước thải….

 •  Vai trò của nhật ký vận hành đối với hệ thống xử lý nước thải.

Nhật ký vận hành có vai trò cực kỳ quan trọng, hỗ trợ nhân viên vận hành trong việc kiểm soát hệ thống, kịp thời phát hiện ra những bất thường trong quá trình xử lý. Đồng thời, nó còn là công cụ giúp theo dõi quản đánh giá gián tiếp quá trình làm việc của nhân viên
Dù là bất cứ loại nước thải nào: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế, nước thải thủy sản, nước thải cao su,nước thải dệt nhuộm,… thì doanh nghiệp cũng đều phải có nhật ký vận hành hằng ngày để phục vụ cho quá trình vận hành của hệ thống.

6 lý do cần có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải
6 lý do cần có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải
 •   6 lý do cần có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

– Theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Thông tư 31/2016/BTNMT

Điều 5. Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

2b. Việc vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng, các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm;

Điều 18. Quản lý nước thải

1. Cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư này mà có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày.đêm trở lên, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nước thải thì phải có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm.

Nhật ký vận hành phải được viết bằng tiếng Việt, gồm các nội dung: lưu lượng, thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (nếu có), loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh.

– Là cơ sở để ghi chép, theo dõi tình hình hoạt động, những bất thường cũng như các hóa chất sử dụng của hệ thống.

– Tránh các sai sót không đáng có trong quá trình vận hành, vì  việc vận hành một hệ thống nước thải phải được diễn ra hằng ngày.

– Khắc phục sự cố dễ dàng hơn nhờ có nhật ký vận hành

– Báo cáo công việc cho ban quản lý doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, và đặc biệt nếu doanh nghiệp nước ngoài, việc ghi điểm từ khách hàng thông qua việc ghi chép vận hành hệ thống sẽ được đánh giá cao hơn.

– Việc bàn giao công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mọi vấn đề của hệ thống đều được theo dõi ghi chép lại hằng ngày. Doanh nghiệp sẽ không phải bò nhiều thời gian để trao đổi hướng dẫn bàn giao công việc cho nhân viên vận hành mới.

Mẫu Nhật ký vận hành sẽ bao gồm những gì ?
Mẫu Nhật ký vận hành sẽ bao gồm những gì ?
 • Mẫu Nhật ký vận hành sẽ bao gồm những gì ?

Theo quy định Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được ghi chép đầy đủ, và lưu giữ tối thiểu 2 năm

Nhật ký vận hành phải được viết bằng tiếng Việt hằng ngày, gồm các nội dung và thông số sau:

 • Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra sau xử lý dựa trên đồng hồ đo lưu lượng
 • Lưu lượng hóa chất đã châm như PAC, Polymer, Đường rỉ, Clorin…
 • Các chỉ tiêu quan trắc BOD, pH, COD, TSS,…
 • Lưu lượng  bùn thải phát sinh, thu gom.
 • Tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị
 • Các vấn đề không bình thường, kiến nghị…
 • Tên người kiểm tra ghi chép, ngày giờ và các thông tin cần thiết khác.

Vì hiện nay không có bất cứ mẫu nhật ký vận hành theo quy định nào, vì vậy doanh nghiệp tùy theo tình hình của hệ thống xử lý, tùy theo loại nước thải phát sinh mà xây dựng một nhật ký vận hành đầy đủ thông tin nhất để giúp hỗ trợ cho quá trình vận hành một hệ thống xử lý nước thải được diễn ra hiệu quả cho công tác quản lý nhất.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ chi tiết hơn

Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CẦN CÓ NHỮNG YÊU CẦU, CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH NÀO ?

VÌ SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *