Đăng bởi Để lại phản hồi

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CẦN CÓ NHỮNG YÊU CẦU, CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH NÀO ?

chứng chỉ vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải cần có những yêu cầu, chứng chỉ vận hành nào ?

Yêu cầu đối với nhân viên vận hành hệ thống nước thải:

Các tổ chức cá nhân phải có nguồn nhân lực, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải. Vai trò của một nhân viên vận hành là cực kỳ quan trọng để đảm bảo duy trì tính ổn định của hệ thống. 

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải cho các doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải phải có những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu trong hệ thống của nhà máy. Thực hành vận hành, xử lý sự cố trong hệ thống xử lý nước thải, phòng thí nghiệm cần thiết liên quan tới hệ thống xử lý nước thải.

Yêu cầu đối với nhân viên vận hành hệ thống nước thải

Yêu cầu đối với nhân viên vận hành hệ thống nước thải

Vậy một nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải cần có những yêu cầu nào  ?

1. Chứng chỉ nghề vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Không thể không nhắc tới đó chính là “Chứng chỉ vận hành hệ thống xử lý nước thải”. Bất cứ một nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải nào cũng cần tham gia đào tạo để có thể nắm bắt những quy trình, công nghệ xử lý nước thải, có những nhận diện đánh giá vấn đề trong quá trình vận hành. Chỉ khi chúng ta hiểu nó chúng ta mới có thể làm tốt nó, từ đó nhanh chóng khắc phục sự cố. Giảm thiểu những rủi ro, tổn thất chi phí không đáng có cho quý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong bất cứ khu vực làm việc nào thì yếu tố an toàn lao động luôn là vấn đề được đặt lên bàn cân suy tính chặt chẽ. Không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới, vấn đề an toàn lao động trong lao động sản xuất đều được đưa vào quy định luật pháp, một nhân viên làm việc trong môi trường với hệ thống xử lý nước thải sẽ tiếp xúc với những rủi ro, nguy hiểm trong vấn đề an toàn vì vậy ngoài việc tham gia khóa đào tạo vận hành hệ thống xử lý nước thải, việc tham gia khóa đào tào chứng chỉ an toàn nhóm III theo nghị định 44/2016/NĐ-CP là điều bắt buộc. 

2. Chứng chỉ an toàn lao động nhóm III Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

  • Nội dung huấn luyện nhóm 3

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

  • Đối tượng chính của chương trình tập huấn lao động thuộc nhóm 3 là người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt chẳng hạn như đối với nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải.

  • Thời gian huấn luyện nhóm III:

+    HUấn luyện lần đầu 24h

+   Huấn luyện định kỳ: 12h

+    Huấn luyện định kỳ 2 năm/ lần

  • Cấp Thẻ an toàn

Thẻ thao tác an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước
Thẻ thao tác an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước

a) Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

b) Thẻ an toàn theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

 

Nếu quý doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất, hoặc chịu sự đánh giá của khách hàng thì những yếu tố an toàn là cực kỳ quan trọng. Nếu nhân viên vận hành hệ thống của doanh nghiệp có đầy đủ những chứng chỉ trên, điều đó sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro, đảm bảo cho hệ thống được làm việc hiệu quả và tránh tai nạn lao động trên chính phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu quý doanh nghiệp cần hỗ trợ !